วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DIY.ที่ใส่เอกสารจากขวดพลาสติก


สำหรับเพื่อน ๆ สมาชิก ไอเดียดี ๆ ที่มีเอกสารที่ต้องจัดเก็บบนโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะหนังสือจำนวนมาก เช่น จดหมาย หนังสือเวียน ชีท ประเภทต่าง ๆ อาจต้องวุ่นวายกับการจัดเก็บและแยกประเภทเพื่อให้การหยิบมาใช้งานทำได้สะดวกขึ้นน่ะนะคะ

วันนี้บล็อกไอเดียดี ๆ มีวิธีการนำเอาวัสดุเหลือใช้ประเภทขวดน้ำอัดลมพลาสติกมาดัีดแปลงเพื่อทำเป็นที่คัดแยกและเก็บเอกสารย่อย ๆ บนโต๊ะของเรากันค่ะ เราลองมาดุตัวอย่างการใช้งานกันก่อนนะคะ


วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะนำมาทำก็มีดังนี้ค่ะ

  1. ขวดน้ำอัดลมพลาสติก ขนาด 1.25 ลิตร 3 ขวด
  2. ฝาขวดกระปุกแยม 3 ฝา
  3. แผ่นไม้ขนาด 5x24 นิ้ว 1 แผ่น
  4. น็อตขนาดเล็ก 3 ตัว น็อตและพุกสำหรับติดแผ่นไม้กับผนัง 2 ตัว
  5. ไขควง,สว่าน,กรรไกร,มีดหรือคัตเตอร์
  6. ตลับเมตร,ปากกาเคมี
เมื่อได้วัสดุอุปกรณ์ครบแล้ว เราก็มาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะ

  1. ตัดส่วนบนของขวดน้ำอัดลมพลาสติกทั้ง 3 ขวดออก 
  2. นำแผ่นไม้มาทำการวัดแบ่งให้เป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กันเพื่อติดขวดตามภาพ
  3. นำฝาขวดแยมมาเจาะรูตรงกลางด้วยสว่าน แล้วใส่ลงไปก้นขวด จากนั้นนำไปยึดติดกับแผ่นไม้ตามตำแหน่งที่วัดเอาไว้โดยใช้น็อตและไขควง
  4. นำแผ่นไม้ไปยึดติดกับผนังด้านที่ต้องการได้ทันทีึ


เพียงเท่านี้ เราก็จะได้แผงไม้ใช้เก็บของที่ทำจากขวดพลาสติก ซึ่งนอกจากจะช่วยจัดเก็บโต๊ะทำงานหรือโต๊ะหนังสือของเราให้แลดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยให้สามารถแยกประเภทของเอกสารต่าง ๆ ให้เราสามารถหยิบมาใช้งานได้ง่าย ๆ อีกด้วยนะคะ


ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต